Όλες οι πληρωμές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «e-Commerce» της Τράπεζας που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο 128 bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος ασφαλούς απόκρυψης πληροφοριών έως ότου φτάσουν στον προοριζόμενο παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.